SETEK Systems AB erbjuder helhetslösningar inom kundbeställd produktutveckling inom mekanik, elektronik och programvara. Vi är en kvalificerad partner med flerårig erfarenhet i hela kedjan från specifikation till färdig produkt.

Host Mobility AB erbjuder flexibla datorplattformar för ett flertal applikationer. Plattformarna är anpassade till kundens behov avseende antal och typ av kommunikationsportar applikationen behöver.

Cabeco erbjuder utveckling, tillverkning och leveranser av specialkablage, främst för diagnostik samt kundspecificerade ledningsnät, elektriskt isolerade handverktyg och Fluke mätinstrument.

RealWear – Den Röststyrda Android™ HandsFree-enheten för industriella tillämpningar

En robust huvudmonterad enhet som även kan fästas i skyddshjälmar och kan användas tillsammans med olika typer av glasögon. Det är en industriell instrumentbräda som är där när du behöver den och ur vägen när du inte behöver den.

RealWear – Den Röststyrda Android™ HandsFree-enheten för industriella tillämpningar

En robust huvudmonterad enhet som även kan fästas i skyddshjälmar och kan användas tillsammans med olika typer av glasögon. Det är en industriell instrumentbräda som är där när du behöver den och ur vägen när du inte behöver den.

Webförsäljning av elektronikkomponenter!

Just nu befinner sig världen i ett speciellt läge där många drabbas av materialbrist. Vi på Cabeco kan därför erbjuda en hel del svåråtkomliga komponenter ur vårt lager till försäljning här på vår webplats.

Komponentlagret innehåller bland annat kontakthus, terminaler, tätningar och övrigt som hör till ledningsnät och specialkablage. Vi tror på värdet att hjälpas åt för att skapa förutsättning för en stabil situation och tillväxt för branschen.

Vi har via våra OEM-avtal med de stora materialleverantörerna god tillgång till komponenter. Weblistan kommer fyllas på kontinuerligt.

Hela detta lager är sökbart här på vår webplats. Vi vill i den globala materialbristen som råder att vårt erbjudande kan bidra till att hjälpa branschkollegor i Sverige och världen i övrigt som är i behov av och letar efter komponenter.

Kontakta Marcus Pålsson, m.palsson@setek.se, +46 709 61 98 83

eller gör en offertförfrågan online

 

SETEK GROUP

Helhetslösning

SETEK Group utgör en komplett partner för produktutveckling inom mekanik, elektronik och programvara. Förutom rena utvecklingsresurser och erbjuder vi även produktion, produktvård och logistik i form av olika servicelösningar – helt enligt uppdragsgivarens önskemål.

Värdeskapande

SETEK är en partner med kunden i utvecklingsarbetet. Genom detta skapas en tät och djup kundrelation som effektivt skapar kvalitet och kundnytta.

Trygghet

SETEK är en ”one stop shop”. Det innebär att vi hanterar alla steg och processer från prototyp till produkt. Vid behov kan vi dessutom bistå med specifikationsarbetet och kvalificerad projektledning.

Samverkan

Vår erfarenhet och arbetsmodell bygger på en nära kundrelation som partner. SETEK arbetar agilt och integrerat med kundens egen organisation. Vi är alltid tillgängliga och ger den återkoppling från projektet som önskas.

SETEK:s KONCEPT - ONE STOP SHOP

Bolagen i SETEK Group arbetar enligt ett koncept som kallas ”One stop shop”. Det innebär att kunden har en helhetsleverantör omfattande samtliga moment under produktutvecklingsprocessen hela vägen från en inledande diskussion/specifikation till serietillverkning/produktion och leveranser. Det avser även handläggning av erforderlig kvalificering av din produkt mot myndighetskrav såsom CE och E-märkning.

Läs mer om de olika bolagens verksamheter – klicka på respektive bolagsnamn högst upp på sidan.

Specifikation och systemering

Uppdragsbeskrivning, kravsättning, funktionsgenomgång, systemuppbyggnad.

Konstruktion och utveckling

Elektronik, mekanik, programvara, industridatorer, IT-lösningar, kablage

Kvalificering och tillverkning

Certifiering, produktionsförberedelser, upphandling av kontraktstillverkare, kapsling/inbyggnadslådor.

Servicelösningar

Produktvård, uppdateringar, bevakning av utgående komponenter

SETEK Group förvärvar Host Mobility AB

SETEK Group, ägarbolag i SETEK-koncernen har förvärvat Host Mobility AB. Bolaget ingår i SETEK-koncernen från och med 2017-05-01 och det formella operativa tillträdet skedde 2017-06-15.

Host Mobility AB har under mer än 10 år utvecklat och levererat egna datorplattformar för telematik, industri, försvar och fordonsapplikationer med tillhörande supporttjänster.

”Vi känner att Host Mobility har mycket bra förutsättningar att på ett naturligt och effektivt sätt komplettera SETEK-koncernen. Vi ser goda möjligheter till affärsutveckling inom såväl Host Mobility AB som övriga verksamheter inom SETEK-gruppen genom bra synergieffekter”, säger Hans Richert, koncernchef i SETEK-gruppen och VD för SETEK Systems AB.

För ytterligare information, kontakta Hans Richert:

h.richert@setek.se
073-663 20 40
www.setek.se
hostmobility.setek.se

SETEK Group förvärvar Niranova

I november 2018 införlivades Niranova i SETEK Group. Niranova utvecklar elektroniska styrsystem med omfattande erfarenhet inom motorstyrningssystem som grund. Under senare år fokuserar man också på kontroll och övervakning av moderna Li-ion batterisystem.

Genom förvärvet av Niranova stärker vi vårt erbjudande inom inbyggd elektronik ytterligare” säger Hans Richert, ordförande för SETEK Group.

För mer information kontakta Hans Richert, h.richert(at)setek.se +46 73 663 20 40 eller Peter Lagerkvist, affärsområdeschef Embedded Systems, p.lagerkvist(at)setek.se +46 70 891 48 64.

HÄR HITTAR DU OSS

HUVUDKONTOR

Flöjelbergsgatan 14C
431 37 Mölndal

TELEFON

031-706 36 40

EMAIL

info@setek.se